Úvod
 

 Česko-indická obchodní smíšená komora je neziskovou organizací. Česko-indická smíšená obchodní komora  byla založena, aby posílila spolupráci a rozvoj podnikání na obou trzích, mezi českými a indickými podniky. Česko-indická smíšená obchodní komora usiluje o uspokojení odlišných potřeb podniků. Významná role komory spočívá především v podpoře svých členů na mezinárodních trzích, u dotčených orgánů a také tlumočí jejich problémy dotčeným státům a vládám.

 

Věříme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro vaše podnikání. Naším cílem je vybudovat silné obchodní vztahy a poskytnutí všech dostupných prostředků, které potřebujete k dosažení vyššího zisku a chodu v podnikání.

 

 

 POSLÁNÍ

 

Česko-indická obchodní smíšená komora slouží na mezinárodních obchodních sítí již několik desetiletí. Našim hlavním cílem je zavedení nové značky, nových produktů a řešení, získávání nových klientů a osobního setkání s nimi za účelem zviditelnění NA MEZINÁRODNÍM TRHU. Komora je platformou pro podnikání ve všech odvětvích průmyslu a rozvoji mezinárodního obchodu.

Copyright ©2012 by Indo Czech Chamber of Commerce.   Design By: victorianetsolutions.com